• dtj1
  • dtj2
  • dtj3
  • dtj4

Biz hakda

Xiamen DTG Tech CO., Ltd.

“Xiamen DTG Tech Co., Ltd”, Hytaýyň Sýamen şäherinde ýerleşýän innowasiýa kompaniýasyny ösdürmek we öndürmek üçin ileri tutulýan ugurdyr.Hemmelere mälim bolşy ýaly, plastmassa sanjym galyndylary we prototip öndürmekde esasy.Bu pudakda 20 ýyl töweregi tejribe bar.2019-njy ýylda ISO ulgam şahadatnamasyny geçýändigimizi bellemelidiris. Bu, kompaniýamyzyň ähli ugurlarda hil taýdan böküş edendigini hem subut edýär.Tejribeli toparymyz bar, olar inerener, önümçilik, satuw, paket, ýük daşamak we satuwdan soňky topar, müşderä her taslamada iň gowy hyzmat bermegi maksat edinýärler.

Biz bilen habarlaşyň

Xiamen DTG Tech Co., Ltd.

Esasy hyzmatlarymyz, senagat dizaýny, önümi seljermek, prototip ýazmak, galyndy dizaýny we önümçilik, köpçülikleýin önümçilik we ş.m. Ilki bilen hiliň kömegi bilen müşderilere taslamanyň bir bitewi çözgütleri bilen üpjün etmek üçin iň oňat hyzmat ediň.

Müşderimiz

11
22
33
44
55
66

Birikdiriň

Bize gygyryň
3D / 2D çyzgy faýlyňyz bar bolsa, salgylanmany üpjün edip biler, göni e-poçta bilen iberiň.
E-poçta täzelenmelerini alyň

Habaryňyzy bize iberiň: